Siloo

Not all those who wander are lost.’ – J.R.R.Tolkien

Trạm dừng để mình dừng chân và nạp điện sau một chuyền hành trình (❁´◡`❁)

Gọi mình là Siloo hoặc Si nhé. Mình đăng những chuyện mình việt hóa hoặc linh tinh gì đó.

Những bài viết gần đây~